Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Indhold

Forældresamarbejdet


Vi ønsker, at alle forældre såvel som børn skal føle sig velkommne i Fyrparken. I skal føle at I bliver taget alvorligt i samarbejdet omkring Jeres barn. At have glade og tilfredse forældre, som er trygge ved at aflevere deres barn, giver det bedste grundlag for barnets trivsel og udvikling. Personalet står derfor altid klar til en dialog omking jeres barn. Det kan dog være svært for både persoanlet og jer som forældre, at nå det når Jeres barn afleveres eller afhentes. I er derfor altid velkomne til at anmode om en samtale, eller skrive en besked på Tabulex.

For at sikre Jeres barns trivsel og udvikling, er det vigtigt at personalet informeres om ændringer i barnets liv. Det være sig eksempelvis, sygdom, skilsmisse, dødsfald eller andre mindre hændelser. Selv det lille barn opfanger mere end man tror, også selvom der ikke er en umiddelbar reaktion. Derfor er det vigtigt at I informerer personalet, så vi kan tale med barnet om det og tage hånd om evt. reaktioner.

Når barnet har været i institutionen i 3 måneder, tilbydes I en tre måneders samtale, for at vi sammen kan følge op på, hvordan starten har været for Jeres barn.

I januar og august måned udarbejder personalet TOPI målinger. Det er politisk bestemt at disse målinger foretages på alle børn fra 0-18 i hele Esbjerg kommune. TOPI står for tidlig opsporing. Hvis ikke der er noget i Jeres barns afærd, trivsel eller udvikling der brkymrer os, hører I ikke yderligere til disse målinger. Skulle det være tilfældet at der er noget vi mener der bør tages handling på, vil i blive kontaktet.

Inden børnehavestart (hvis barnet har gået her i vuggestuen) modtager i en anmodning i forældreportalen om, at I skal udfylde en dialogprofil. Denne dialogprofil, som er med til at kortlægge barnets læring, skal danne rammen for den samtale der foregår med personalet ved overgangen til børnehaven.

Næste samtale er ca. 6 måneder før Jeres barn skal begynde i før-skole, hvor dagsordenen er Jeres barns udvikling og hvilke områder, der skal have et særligt fokus, for at Jeres barn får de bedste betingelser for en god skolestart.

Opstår der i mellemtiden et behov for en samtale, vil vi kontakte Jer ligesom I altid er velkomne til at komme til os.

En gang hver anden måned afholdes der TVÆRS-enhedsmøder, som er et tværfagligt møde, hvor det for både personale og forældre er muligt, at få drøftet problemstillinger omkring barnet. Her kan der indkaldes relevante fagpersoner, som f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut og områderådgiver. Ofte vil det være pædagogen der tager initiativ til sådan et møde, men I er som forældre velkomne til at efterspørge denne sparring.